Crag interviewed on Heno

For the Welsh speakers among you, you can see Crag’s interview on the S4C magazine programme”Heno”    HERE

Interburns and the K2D ride are featured between minutes
01:10 –> 01:45, 06:10 –> 12:34, 42:00 –> 43:20
Click on ‘S’ for English subtitles.
Diolch i’r criw ar Heno am gefnogi ni ar y daith ac am y cyfraniad tuag at yr elusen.
Os oes unrhyw un eisiau gwybodaeth bellach. Cysylltwch â fi trwy’r elusen neu’r wefan yma. Pob hwyl, Caradoc Jones.
Crag Heno